Privacyverklaring

Pen to Paper vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met naomi@pentopaper.nl. Wanneer ik jouw gegevens verwerk buiten de EU zal ik zorgen voor passende (beveiligings)maatregelen.

artikel 1 – Wie ben ik?

artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

Pen to Paper heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Simple Analytics.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Ik heb gekozen van een Nederlandse partij die volledig voldoet aan de AVG. Simple Analytics verwerkt dan ook geen persoonsgegevens van jou als bezoeker van mijn website en zal geen tracking cookies plaatsen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Ik gebruik geen Facebook Pixel ten behoeve van retargeting.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met, indien gewenst, jouw naam en bedrijfsnaam. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en eventueel relevante aanvullende gegevens. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van jouw bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wil laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Ook kun jij mijn cursussen en workshops volgen. Wanneer je je hiervoor inschrijft verwerk ik jouw naam, e-mail en eventuele betaalgegevens. Ik gebruik deze enkel om jou in te kunnen schrijven. Deze gegevens verwijder ik bij gratis cursussen en workshops direct na de cursus of workshop en bij betaalde evenementen tot 7 jaar voor de Belastingdienst.

Pen to Paper is een eenmanszaak, gevestigd te (3078SB) Rotterdam aan Backershagen 286. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67859070. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Pen to Paper om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar naomi@pentopaper.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, e-mail, eventueel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de namen en adresgegevens die gekalligrafeerd dienen te worden, jouw trouwdatum en locatie en overige gegevens die jij hebt ingevuld op de vragenlijsten waarmee ik werk. Uit de antwoorden op deze vragenlijsten kan het zijn dat ik bijzondere gegevens van jou herleid. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 2 jaar na afronding van de overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de concepten die ik voor jou heb uitgewerkt met eventueel jouw naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, bestelgeschiedenis, offertes, concepten en bijbehorende correspondentie op. Na aanbetaling krijg jij toegang tot dit persoonlijke account. Ik zal deze gegevens tot 2 jaar na afronding van de opdracht bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 3 jaar na afhandeling bewaren.

artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?

Pen to Paper zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

artikel 6 – Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar naomi@pentopaper.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

artikel 3 – Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via een van mijn opdrachtgevers wanneer jouw naam en adres op een door mij gemaakte envelop of naamkaartje komt. In dit laatste geval bewaar ik jouw gegevens een maand voor eventuele wijzigingen of niet aangekomen enveloppen.