Privacyverklaring

artikel 1 – Wie ben ik?

Pen to Paper is een eenmanszaak, gevestigd te (3078SB) Rotterdam aan Backershagen 286. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67859070. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.